صــفــحـــه اصـــلی بـیـوگـرافی دندانپزشــک درمانهای دندانپزشکی VIP بهداشت دهان و دندان مراقبت های پس از درمان مقالات دندانپزشکی گالری عکس تماس با ما
 
 
 
استفاده از نخ دندان...

◾برای تمیز کردن سطوح بین دندان‌ها حدود 50 سانتی متر از نخ دندان را جدا کرده و دو انتهای آن را به دور انگشتان میانی خود بپیچید، 5 سانتی متر آن را بین انگشتان خود باقی بگذارید.
◾با انگشتان شست و اشاره، نخ دندان را به حالت کشیده و به آرامی بین دندان ها به طرف پایین حرکت دهید. دقت کنید که نخ دندان ناگهانی به لثه هایتان اصابت نکند.
◾نخ دندان را به شکل حرف C دور هر دندان بپیچید، سپس آن را به آرامی در کناره هر دندان و زیر خط لثه به بالا و پایین حرکت دهید. برای هر دندان قسمت جدید از نخ دندان را استفاده کنید.
◾برای تمیز کردن دندان ها از یک برنامه پیروی کنید
◾از دندانپزشک برای مشخص کردن بخش هایی از دهان که نیاز به مراقبت بیشتری دارند، راهنمایی بخواهید.بازگشت به منوی اصلی

Home    Contact    About    Service    Articles

Design by Dental Advertising group Tel:66005799